Sprzedaż ratalna garaży blaszanych



1. Sprzedaż ratalna odbywa się poprzez Credit Agricole (Lukas Bank).

2. Kwotę zakupu można rozłożyć w całości na raty bądź dokonać częściowej wpłaty przy podpisaniu umowy- należy o takim fakcie informować przy weryfikacji zdolności kredytowej.

3. Aby dokonać zakupu na raty przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić zdolność kredytową. Dlatego też prosimy dostarczyć listownie, poprzez e-mail bądź fax (KONTAKT) następujące dokumenty:

  • Ksero/ skan dowodu osobistego z obu stron.
  • Zaświadczenie o dochodach: zaświadczenie z pracy lub umowę o pracę, odcinek renty lub emerytury bądź decyzję o przyznaniu świadczenia.
  • Prowadzący działalność gospodarczą oprócz dowodu osobistego powinni przesłać: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, opłacone składki ZUS z ostatnich 3 m-cy i rozliczenie roczne z poprzedniego roku rozliczeniowego.
  • Rolnicy oprócz dowodu osobistego powinni przesłać: kopię decyzji z UG w formie nakazu płatniczego lub ostatnią opłaconą składkę KRUS (jeśli jest to wymagane)

4. Po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej, umowa ratalna w 2 egzemplarzach dostarczana jest do Państwa razem z zamówioną konstrukcją.

  • Po podpisaniu umowy czytelnym imieniem i nazwiskiem, jeden egzemplarz jest dla Państwa drugi wraca do siedziby firmy.
  • Po podpisaniu umowy druki spłaty rat przesyła Bank na wskazany w umowie adres Klienta.
Strona główna